Phương Nam Co LTD
Cung cấp Polyethylene glycol - PEG Korea
© 22/10/2021 - Vietnam12h.com Application

Tá dược Gelucire 50-13


Tên khoa học: Stearoyl macrogol-32 glycerid, steroyl polyoxylglycerid.

Tính chất: Là chất diện hoạt không ion hóa dạng hạt rắn như sáp, điểm chảy ở 50 oC.

Ứng dụng: Là tá dược làm tăng sinh khả dụng của những hoạt chất kém tan và là chất nhũ hóa cho nhũ tương D/N. Dùng làm tá dược cho viên nén, viên nang, vi nang với vai trò là chất trợ tan, tăng thấm cho hoạt chất. Gelucire® 50/13 được dùng làm chất nhũ hóa trong bào chế hệ SLN, NLC.