Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 9/6/2023 - Vietnam12h.com Application

Cải tiến tính chất vật liệu Nylon 6 thông qua Ethylene bis stearamide và SiO2-COOH
Việc thêm Ethylene bis stearamide và SiO2-COOH vào Nylon 6 đã mang lại nhiều cải tiến đáng kể trong tính chất vật liệu so với việc sử dụng chỉ Nylon 6 thuần túy. Các phụ gia này đã giúp tăng độ chảy của chất liệu, đồng thời cải thiện hiệu suất xử lý trong quá trình sản xuất.

Tính chất cơ học của hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/Silica Carboxylic Tính chất nhiệt của hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/Silica Carboxylic Hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/SiO2-COOH: Ưu và nhược điểm.

Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách kinh doanh đạm urê
Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách công ty dành cho hoạt động Marketing Bảng dự kiến thị phần phân phối phân Urê, doanh thu và ngân sách cho Marketing của Phương Nam tại thị trường Đồng Tháp

Phương pháp hóa- cơ tổng hợp Hydroxyapatite nguyên liệu phân đạm urê Các phương pháp tổng hợp Hydroxyapatite nguyên liệu phân đạm urê Tổng quan về phân Ure là gì

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm kết khối của đạm urê hạt
Chia đạm urê thành 5 phần để khảo sát độ kết khối với các phương án thí nghiệm khác nhau về thời điểm đóng bao sau khi đạm urê ra khỏi tháp tạo hạt, mỗi phương án được lặp lại 5 lần để lấy kết quả trung bình:

Phân loại lúa theo đặc tính thực vật học Phân loại lúa theo sinh thái địa lý Hydroxyapatite dạng bột nguyên liệu sản xuất phân đạm urê nhả chậm

Bán hàng "Hài lòng với tri thức của mình" Chiến lược kinh doanh phân đạm urê năm 2022
Chiến lược này nhằm giải quyết vấn đề đảm bảo nguồn cung cấp phân Urê cho Phương Nam được ổn định hơn. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu và được công ty chú trọng thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Kết quả thu được trong quá trình tìm kiếm đối tác nước ngoài của Phương Nam là rất khả quan. Hiện tại, công ty đã tạo được mối quan hệ tốt với các đối tác và bước đầu nhận được sự hỗ trợ về giá thông qua sự giới thiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí PETECHIM trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài việc tạo lập mối quan hệ với các đối tác nước ngoài để đảm bảo nguồn phân nhập khẩu thì Phương Nam cũng phải quan tâm đến việc giữ vững và phát huy mối quan hệ với các nhà sản xuất trong nước như Đạm Phú Mỹ để có thể đảm bảo được nguồn cung trong nước theo chỉ tiêu đã đề ra.
Phân Loại Lúa theo đặc tính của hình thái Nghiên cứu chiến lược W – O cho kinh doanh phân đạm urê Nghiên cứu chiến lược W – T cho kinh doanh phân đạm urê

Tổ chức sự kiện "Hài lòng với tri thức của mình"
Sử dụng phân Sun-phát A-môn (SA)
Cơ sở tính toán kế hoạch kinh doanh Tổ chức sự kiện là gì Khái niệm về tổ chức sự kiện

Tổng hợp "Hài lòng với tri thức của mình" Nghiên cứu giá cả thị trường phân đạm urê năm 2022 Trong nam 2022, do tình hình xăng dầu, chi phí vận chuyển và các yếu tố đầu vào của sản xuất phân bón nói chung và phân đạm urê nói riêng các nước trên thế giới đều có biến động theo xu thế tăng làm cho giá phân bón hay phân đạm urê trên thị trường thế giới tăng và có diễn biến rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho người bán lẫn người mua phân.
Nghiên cứu tác dụng Tween 80, span 80 đến kết khối phân đạm urê Nghiên cứu các hiện tượng kết khối phân đạm urê Lượng phân đạm urê dự trữ Phương Nam trong năm 2022