Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Đa dạng hóa sản phẩm

Nhu cầu đối với hầu hết  các sản phẩm đều chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố mang tính chu kỳ như chu kỳ kinh tế và các nhân tố theo mùa như thời tiết. Và kết quả  không mong muốn của sự biến đổi này là sự biến động về doanh thu, cáI mà tiếp đó có thể  biển động đủ mạnh để gây ra việc xa thảI người lao  động.

Một cách để phân tán rủi ro là lựa chọn những thị trường ở nước ngoàI như một giảI pháp cho vấn đề nhu cầu đa dạng. Những thị trường này thậm chí  những biến động bởi tạo ra các thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cho doanh nghiệp có công xuất sẩn xuất dư thừa. Ví dụ , thời tiết lạnh có thể  làm giảm sức tiêu thụ của nước ngọt. Nhưng không phảI tất cả các nước đều bước vào  mùa đông đồng thời cùng một lúc và một  vàI nước vẫn có thời tiết khá ấm áp quanh năm. Một tình huống tương tự cũng xảy ra đối với chu kỳ kinh doanh: Chu kỳ kinh doanh tại Châu Âu thường muộn hơn chu kỳ kinh doanh tại Mỹ. Việc bán hàng tại thị trường  nội địa và  tại thị trường nước ngoàI trong sự khác biệt về thời  gian xảy ra chu kỳ kinh tế  vẫn cólợi  cho các công ty chẳng hạn như Culligan. Mặc dù, Culligan phảI đối đầu với mức suy giảm về doanh thu tại thị trường nội địa trong những năm 1970 và  1971, nhưng tổng doanh thu của công ty vẫn không mấy thay đổi bởi có sự tăng lên trong doanh thu ở nước ngoàI. Nói cách khác, doanh thu ở nước ngoàI  sụt  giảm lại được vực dậy bởi doanh thu trong nước đang tăng mạnh.