Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 3/4/2020 - Vietnam12h.com Application
Làm quy hoạch như thầy bói đoán mò
Dự án thép của Vinashin ở Ninh Thuận từng được đưa vào quy hoạch ngành thép, nhưng doanh nghiệp (DN) không triển khai. Cuối tháng 8-2016, theo đề nghị của Tập đoàn Hoa Sen (HSG), Bộ Công thương lại bổ sung siêu dự án thép 10,6 tỉ USD của HSG vào quy hoạch tại Ninh Thuận. Đây chỉ là một ví dụ điển hình của quy hoạch phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều, thậm chí chạy theo nhà đầu tư.
Phân tích tỷ số tài chính
Các chỉ số chỉ giúp nhà quản trị trả lời các câu hỏi về trạng thái doanh nghiệp như: tại sao năm nay lại lời ít hơn năm trước? các tài sản và nguồn lực đã được sử dụng hiệu quả chưa trong việc tạo ra doanh thu, lợi nhuận?
Báo cáo tài chính và Tỷ số tài chính
Báo cáo tài chính cùng năm gốc - phân tích xu hướng Dùng để so sánh và theo dõi sự thay đổi của từng loại chỉ tiêu theo thời gian. Các chỉ tiêu của năm gốc (base year) thường được tính bằng 100% hay 1
Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính
Cac cong ty khac nhau co quy mo ve tai san va cau truc ve tai san khac nhau. Ngay mot cong ty trong nhung nam khac nhau cung co quy mo va cau truc tai san, tinh hinh hoat dong khac nhau.
Dòng tiền từ tài sản (tính các thành phần của dòng tiền từ tài sản)
Dòng tiền hoạt động OCF (operating cash flows) OCF = EBIT + Depr –Tax = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay + Khấu hao –Thuế hoặc OCF = NI + I +Depr
Dòng tiền do công ty làm ra thuộc về ai?
Dòng tiền từ tài sản còn gọi là dòng tiền tự do, ký hiệu FCF (Free Cash Flows), nghĩa là lượng tiền mặt có thể dùng để chi trả cho chủ nợ và chủ sở hữu.
Phương pháp lập (BCĐKT)
Có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp lập trực tiếp và lập gián tiếp Phương Pháp Trực Tiếp Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD
Nội dung, kết cấu của BCLCTT
Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ các dòng tiền thu chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như tiền thu bán hàng, tiền thu từ các khoản phải thu của khách hàng, tiền trả cho người cung cấp, tiền trả cho công nhân viên, tiền nộp thuế, các khoản chi phí cho công tác quản lý v.v...
1 2