Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/11/2018 - Vietnam12h.com Application
Pylene polyoxypropylene random.

Block copolymer

Nonionic surfactant

Polyoxy ethylene propylene glycol base

Pylene polyoxypropylene random. Block copolymer

Product Name

Appearance

HLB

Application

PE-31

Liquid

 

 

PE-44

Liquid

 

 

PE-52

Liquid

 

 

PE-61

Liquid

22-26

Lowfoaming, Cleaner

PE-62

Liquid

28-32

Penetrating agent Metal cleaner

PE-64

Liquid

57-61

Emulsiíier, Dispersant

PE-68

Flake

 

 

PE-101

Liquid

 

 

Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam