Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/4/2020 - Vietnam12h.com Application
Synthetic alcohol base poe alkyl ether

Nonionic surfactant

Synthetic alcohol base p.o.e alkyl ether

Product Name

Appearance

CP(0C)

HLB

Applicalion

TDA-3

0.5 Liquid

 

7.9

Dyeing auxiliaries

TDA-5

0.5 Liquid

<25

10.4

 

TDA-7

0.5 Liquid

34-38

11.8

EmulsitierCSilicon)

TDA-14

0.5 Liquid

 

15.1

 

MTA-2

0.5 Liquid

 

14.8

Industrial solvents

BTA-2

0.5 Liquid

 

10.7

 

BTA-5

0.5 Liquid

 

15.0

Lowfoaming detergents

OTA-5

0.5 Liquid

 

12.6

Solubilizer, Emulsitier

OTA-8

0.5 Liquid

 

14.6

Wetting agent, Dispersion, Penetration, Cleaning

Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam
Danh mục hóa chất
Nonionic surfactant "Polysorbate (tween) 80, 20,,,,,"
Defoaming agent
Esterfication peg " Peg 4000, 1000, 1500 ..."
Cationic surfactant
Anionic surfactant
Stock sales
Pe wax