Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/4/2020 - Vietnam12h.com Application
 Các chất hoạt động bề mặt dựa trên chuỗi đơn axit amin

A. Các tính chất hóa lý :

Trái ngược với các muối của các axit béo (ví dụ như xà phòng laurate natri), các chuỗi dài axit Na-acyl amin có tính tan rất tốt trong nước ( do sự hiên diện của liên kết CO- NH) nên chúng nhanh chóng bị phân hủy ( và chống sự tạo keo tốt).Tính chất của chất hoạt động bề mặt của các muối Natri tinh khiết của axit Na-acyl amin (chất hoạt động bề mặt anion) với những chuỗi alkyl khác nhau ( no hoặc chưa no với 10 -18 nguyên tử Cacbon) và của axit amin đã được mô tả và so sánh với lauryl natri sunfate (SLS) hoặc laurate natri, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tập trung của các mixen (CMC) của các chát hoạt động bề mặt dựa trên cơ sở axit amin là thấp hơn của SLS nhưng cao hơn lauryl natri. Tính hoạt động bề mặt tăng và CMC giảm dần theo chiều dài của chuỗi alkyl và tính kỵ nước của axit amin. Ngoài ra, CMC còn tăng theo khối lượng, thể tích, trọng lượng phân tử, mức độ phân cực của các axit amin và sự không no của chuỗi alkyl. Gallot, Diao và Hassan đã tiến hành nghiên cứu Lipopeptide bởi sự nhiễu xạ của tia X. Lipopeptide của Gly, Ala, Sar, Ser, Tyr, Lys, Glu và các dẫn xuất alkyl chứa 12- 18 nguyên tử cacbon

 

Chất hoạt động bề mặt cation của chuỗi dài Na- acylarginine methyl ester đã được nghiên cứu trong một thời gain dài. Các nhà khoa học nhận thấy rằng hình dạng của các tập hợp mixen và tính dễ tan phụ thuộc vào gốc kỵ nước, nhiệt độ, vị trí và chất điện giải trong cấu trúc. Những tính chất này giúp họ lựa chọn tốt cho một dãy rộng các ứng dụng trong việc chăm sóc các nhân, dược phẩm, và lĩnh vực thực phẩm cũng như việc nghiên cứu và tổng hợp các nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Hơn nữa chúng còn cung cấp một lượng kháng sinh cho hoạt động chống vi trùng một tính chất có giá trị của chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc sinh học.


Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam
Danh mục hóa chất
Nonionic surfactant "Polysorbate (tween) 80, 20,,,,,"
Defoaming agent
Esterfication peg " Peg 4000, 1000, 1500 ..."
Cationic surfactant
Anionic surfactant
Stock sales
Pe wax