HyperLink HyperLink
HyperLink
  Trang chủ   |  Xây dựng   |  Kinh tế   |  Kinh doanh  |  Kỹ thuật   |  Tin học   |  Xã hội   |  Mua bán   |  Hóa chất   |  Spinning oil  |  Liên hệ (contact us)
                                          Hệ điều hành   |  Thiết kế web   |  Cơ sở dữ liệu   |  Quản trị mạng   |  Tổng hợp
Tổng hợp tài liệu kinh tế Chuyên mục quảng cáo
Điều khiển Panel
Khi bạn cần đưa các điều khiển trang vào một nhóm để giải thích nghĩa cho nhóm đó hoặc có thể là để ần hoặc hiện nhóm điều khi nhấn 1 sự kiện nào đó trên trang của bạn, bạn có thể dùng điều khiển panel.
Điều khiển hiển thị ảnh trong asp net
ASPNET bao gồm 2 điều khiển hiển thị ảnh. điều khiển Image và ImageMap. Điều khiển Image. Điều khiển này dùng để hiển thị ảnh giống với thẻ trong HTML Các thuộc tính quan tâm
Submitting Form Data trong asp net
Điều khiển LinkButton: các phương thức và thuộc tính giống với điều khiển Button nhưng cách hiển thị của nó dưới dạng Text giống như thẻ của HTML và có thể áp dụng thuộc tính css của thể cho đối tượng LinkButton
Điều khiển cho phép người dùng nhập liệu
Textmode: Kiểu hiển thị của Textbox gồm 3 giá trị: SingleLine- hiển thị 1 trường nhập liệu trên 1 dòng, MultiLine- hiển thị 1 trường nhập liệu nhiều dòng, Password- hiển thị 1 trường nhập mà Text sẽ được thay thế bằng các ký tự đặc biệt
Sử dụng các điều khiển Standard trong ASP.NET
Trong chương này các bạn sẽ học các điều khiển cở bản của ASP.NET Framework, đây là những điều khiển mà bạn thường xuyên sử dụng trong ứng dụng web của mình.
ASP.NET và .NET FRAMEWORK
ASP.NET là một phần của .NET FrameWork Để xây dựng trang asp.NET bạn cần thêm vào các đặc tính của .netframework. NetFrameWork chứa đựng hai phần FrameWork Class Library và Commom Language Runtime.
Câu hỏi và bài tập thiết kế web
Câu 1: Khái niệm ngôn ngữ HTML? Câu 2: Nêu các thẻ xác định cấu trúc tài liệu HTML và ý nghĩa của chúng. Câu 3: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản động (DHTML): khái niệm, đặc điểm.
Thay đổi hình dạng chuột khi qua một vị trí
Cú pháp: TD STYLE= “cursor:thuộc tính của cursor Các thuộc tính và hình dạng tương ứng:
1 2 3 4 5
HyperLink
" pro asp net 4 in c 2010 edition  " 32-the-calendar-control
" pro asp net 4 in c 2010 edition  " The Calendar Control
" pro asp net 4 in c 2010 edition  " The AdRotator Control
" pro asp net 4 in c 2010 edition  " 30-rich-controls
" pro asp net 4 in c 2010 edition  " 29-validation-groups
1 2 3 4 5 6 ...
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink


Hotline 0908 799 468Hotline 0908 491 408
Công ty TNHH thiết kế giám sát xây dựng Phương Nam
Add: 131 Nguyễn thái sơn, Phường 7, Quận Gò vấp, Tp.HCM
Phone: 08. 35886184
TGĐ: Lê Hoàng Nam
Email: hoangnam@vietnam12h.com