Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application
Nghiên cứu tính chất hoá lý của bề mặt vải sợi

Để nghiên cứu tính chất hoá lý của bề mặt vải sợi, đã thực hiện các phương pháp sau:

Chụp ảnh SEM (kính hiển vi điện tử quét )của các mẫu vải sạch và vải bẩn nhiễm dầu trên máy Max Jeol (Nhật) detector sei, 15 KV, spot 6, bề mặt 7.

Phổ hồng ngoại IR được đo trên máy Nicolet 6700 FT-IR Spectrometer

Phổ rơngen được đo trên máy XRD Bruker, ống phát tia X bằng đồng với bước sóng Kα =1,540, điện áp 30KV, cường độ dòng phát ống 0.01A. Góc quét 2θ thay đổi từ 5-550, tốc độ quét 0,10 /phút.

Bề mặt riêng BET được đo trên máy hấp phụ hóa học AutoChem 2920 II - Micromeritics (Mỹ). Lượng mẫu nghiên cứu từ 0,1 - 0,2g được làm sạch trong dòng He, thời gian 60 phút tại 1500C, tốc độ gia nhiệt 100C/phút. Làm nguội mẫu đến nhiệt độ thường. Đưa ống đựng mẫu vào bình dewar đựng N2 lỏng (-196°C).

Lựa chọn và phân tích thành phần nguyên liệu

Nguyên liệu được lựa chọn là dầu thông Uông Bí Quảng Ninh. Để xác định thành phần hoá học của loại dầu thông này, sử dụng phương pháp phổ GC- MS .

Phương pháp GC-MS được xác định trên máy GC-MS PolarisQ, Thermo finigan - Mỹ. - Cột : 5MS - SUPELCO

Chương trình nhiệt độ: bắt đầu 60°C, tăng 6°C/phút đến 200 °C, giữ 5 phút, tăng 5°C /phút đến 250°C, giữ 10 phút.

Nhiêt độ injector: 250°C

Tỉ lệ chia dòng: 1:60.

Chế độ dòng không đổi.

Khí mang: heli (He).

Tốc độ khí mang: 1ml/phút.

Detector: MS, 200 °C.

Chế độ EI, full scan.

Quét đến giá trị 400 m/z.

Tốc độ dòng khí đệm: 0,3ml/phút.

Kết quả đo các mẫu được đưa ra trong phần thảo luận và kết quả.

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016