Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Diễu mí miệng túi dưới + may đáp túi dưới vào lót túi

Sau khi may chặn lưỡi gà xong, tiến hành diễu mí miệng túi dưới, đường may cách mép cơi túi 1mm, đầu và cuối đường may lại mũi chỉ (hình 21).

Lật thân sang mặt trái, lật thân và đáp túi trên  lên, vuốt đáp túi dưới nằm êm lên lót túi và may đáp túi dưới vào lót túi (may thẳng từ mép vải lót túi bên này sang bên kia, không  lại mũi chỉ ở hai đầu) (hình 22).

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016