Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Khóa nhạc

Là ký hiệu ghi ở đầu khuông nhạc để chỉ định tên các nốt nhạc, đồng thời xác định vị trí cao độ của chúng trong hàng âm của hệ thống nhạc. Có ba loại khoá nhạc thường dùng: Khoá son dòng 2, Khoá đô dòng 3, Khoá pha dòng 4.

Khoá son xác định âm son của quãng 8 thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ hai của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá son dòng 2 thứ tự của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau:

đÔ1   RÊ                MI          FA           SOL   LA                XI            đÔ2

Khoá Pha  xác định âm pha của quãng 8 nhỏ (f) nằm trên dòng thứ  tư của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá Pha dòng 4 vị trí của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau:

FA           SOL        LA           XI            đÔ          RÊ           MI          FA1

Khoá đô  Altô xác định âm đô quãng 8 thứ nhất nằm trên dòng thứ  ba của khuông nhạc. Căn cứ vào khoá đô dòng 3 vị trí của 7 âm cơ bản được sắp xếp như sau:

đÔ1    RÊ               MI          FA   SOL   LA        XI            đÔ2

độ cao tương quan giữa ba loại khoá:

C1           C1           C1

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016