Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 17/1/2020 - Vietnam12h.com Application
May đáp túi trên vô lót túi

Gấp đôi lót túi theo đường  gấp cạnh đáy về phía trên,  lấy dấu vị trí đáp túi trên.

Đặt đáp túi trên theo vị trí đã lấy dấu sao cho mép vải đáp túi trên cách đều hai bên  lót túi, may cạnh dưới của đáp túi trên vô lót túi (may tương tự như đáp túi dưới) (hình 23).

(Có thể may đáp túi trên vô lót túi trước nhưng phải lấy dấu vị trí đáp túi thật chính xác).

 

 

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016