Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/4/2020 - Vietnam12h.com Application
Cuộc xâm chiếm của người hồi

           Ấn độ suy nhược Mahmud de Ghazni Triều đại Hi Delhi Công trình văn hóa Chế đ tàn nhn ca h - Bài học ca lch s n Độ

           Sut lch s nhân loại lẽ không trang nào đẫm máu bằng trang sử Hi xâm chiếm Ấn Đ. Đc ta đâm ra chán nản thấy rng n minh cái rất mong manh, cái thế thái bình bấp bênh, trật tự lại tự do, văn v đó có th b phá hu bất lúc nào, do những k man ngoài vô, khi do những quân man sinh ra ngay trong xứ nữa. Người Ấn Độ đã phí sức trong các cuc tranh biện nội chiến, h đã theo đạo Phật đạo Jaïn, nhng đạo đó không hợp với sự tranh đấu dũng cm cần thiết cho đời sng; h với việc phòng v biên cương và kinh đô, bảo v ca cải t do, và các dân tc Scythe, Hung Nô, A Phú Hãn, Th rình rập chung quanh, lúc nào thấy tinh thần quc gia ca Ấn gim xung xông liền. Trong bn trăm m (600-1000), Ấn Độ là cái mi nhử họ, sau cùng cuộc xâm lăng xảy ra.

           Lần tấn công đầu tiên chỉ mt cuộc nhập khẩu ngắn ngủi do Multan chỉ huy, đánh thốc vào miền Tây Pendjab ri rút v (664 sau Công nguyên). Trong ba tm m, tiếp theo nhiều cuộc nhập khẩu khác, hậu qu nời Hi chiếm được thung lũng Indus, gần đúng vào lúc người Rập thua ở Poitiers (732 sau Công nguyên), hết làm ch châu Âu. Nhưng cuối thế k thứ X, người Hi mới thực s xâm chiếm Ấn Độ.

           Năm 997, mt th lãnh Th tên Mahmud làm vua tiểu quốc Ghazni, miền Đông A Phú Hãn. Hỡi ơi, ông ta thấy rng vương quốc của mình trẻ trung quá lại nghèo, còn Ấn Độ ở bên kia biên giới thì đã già ci li giàu, thế lòng tham ca ông nổi lên. Viện cái c thiêng liêng đ diệt thói sùng bái ngẫu tượng ở Ấn, ông ta dắt mt đạo quân thờ cái đạo” cướp bóc, vượt biên giới Ấn. Ông ta đánh tan đạo quân Ấn không chuẩn bkĩ Bhimnagar, tàn phá các thành thị, đền chùa chở v nước không biết bao nhiêu ca cải người Ấn đã tích luỹ trong mấy thế kỉ. V tới Ghazni, ông ta trải các ca cướp bóc được cho các sứ thần ngoại quc coi, làm cho bọn này ngạc nhiên, cùng tán thưởng: thôi thì đ hết “đ tế nhuyễn, các viên ngọc trai, hồng ngọc lấp lánh như nưc hoà với rưu

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016