Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/4/2020 - Vietnam12h.com Application
Đế quốc mông cổ suy tàn

            Con cái các nhân Jehangir Shah Jehan S xa hoa lng lẫy của ông Ông mt ngôi Aureng Zeb Sự cuồng tín ca ông Cái chết ca ông Người Anh tới Ấn

            Các con của Akbar trước kia mong từng ngày cho ông chết, nay thấy rng khó mà gi đưc đế quốc cha đã sáng lập nên. Tại sao con các bậc vĩ nhân lại hầu hết là tm tờng quá đỗi? phải tại thiên tài ca c nhân vừa do di truyền vừa do sinh lí, ch lâu lâu may mắn xuất hiện mt lần, chứ không thể tái hiện được? Hay tại bậc thiên tài đã phi phí nhiều sinh lực về tinh thần thể chất quá, không còn đâu đ truyền lại cho con cái được? Hay tại con cái họ sng sung sướng, d dàng quá, ngay t hồi nh, không được nhu cầu cao vọng kích thích, cho nên mau suy đốn? Jehangir chng nhng rất tm tờng mà còn đi tru nữa. Cha dòng dõi Th, m công chúa Ấn Độ, đông cung thái tử đó ngay từ nh đã rượu chè, trai gái, thói bạo m của r Thát Đát (Hung Nô), thói đó tim tàng trong máu ca ông cha chàng: Babur, Humayun Akbar, tới chàng mới phát ra. Khi lên ngôi rồi, Jehangir thích thấy cnh lột da, đóng nõ đít, voi giày tội nhân. Trong tập Hi kí, ông ta chép lại rng mt mã quan (quan giữ ngựa) mấy người theo hầu vô ý xuất hiện thình lình làm cho con mi ca ông hoảng, chạy đi mất, ông ni giận sai chém ngay quan đó chặt n nhượng chân ca bn theo hầu, thành th bọn này sut đời tàn tt. Sau khi chng kiến cnh hành hình ri, ông ta bảo: “Ta tiếp tc cuộc săn b dở”. Khi con trai ông, Khusru, âm mưu thoán nghịch, ông sai đóng đít bảy trăm k phiến loạn, sắp theo mt hàng dài trong đường ph Lahore; thấy h hấp hối lâu ri mới chết, ông ta hoan hỉ. Để tho mãn nhc dục, ông ta sáu ngàn cung tần mĩ nữ, nhưng quí nhất Nur Jehan ông ta đã giết chồng đ cướp vợ. V tư pháp, ông t ra nghiêm khắc nhưng vô tư; nhưng ông ta tiêu pha quá độ, thành mt gánh nặng cho mt quốc gia phú thịnh nhất thế giới nhờ tài trị nước sáng suốt ca Akbar nh hưởng được nhiều m thái bình.

            Về khoảng cuối đời, Jehangir càng say sưa, uống rượu sut ngày, b công việc triều đình. Như vậy thì nhiên nhiều cuộc âm mưu đ truất ngôi ông; ngay t m 1622, con trai ông

Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant"
Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016