Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 26/5/2017 - Vietnam12h.com Application

Lipid phức tạp
Khác với lipid tự do có nhiệm vụ cung cấp năng lượng , hàm lượng luôn thay đổi. Lipid phức tạp có nhiệm vụ tham gia xây dựng các cấu tử của tế bào, hàm lượng không thay đổi hay rất ít thay đổi.
Điện tử   Hài lòng với tri thức của mình
Cảm biến vị trí
Cảm biến vị trí có nhiệm vụ phát hiện sự có mặt của vật thể thực như chi tiết, cơ cấu máy …Có rất nhiều loại cảm biến để phát hiện vị trí, ở đây trình bày một số loại thông dụng là: cảm biến quang điện, cảm biến tiếp cận điện từ, cảm biến tiếp cận điện dung…
Thiết kế, chế tạo các loại máy bán tự động, máy tự động.
Các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động
Cam biên
Viễn thông  Hài lòng với tri thức của mình
Sinh sản bằng bào tử đơn tính
Bào tử được hình thành từ một tế bào riêng rẽ không thông qua tiếp hợp. Sự hình thành bào tử loại này có nét giống sự hình thành nội bào tử của một số vi khuẩn có sinh bào tử nhưng khác ở chỗ, trong túi nấm hình thành nhiều bào tử hơn.
Công nghệ trải phổ W- CDMA
Mã trải phổ và đồng bộ mã trải phổ
Khả năng tái sử dụng tần số

Hóa học  Hài lòng với tri thức của mình
Lipid phức tạp
Khác với lipid tự do có nhiệm vụ cung cấp năng lượng , hàm lượng luôn thay đổi. Lipid phức tạp có nhiệm vụ tham gia xây dựng các cấu tử của tế bào, hàm lượng không thay đổi hay rất ít thay đổi.
Oligosaccharide Polysaccharide Lipid đơn giản
Sinh học  Hài lòng với tri thức của mình
Quá trình trao đổi năng lượng
Quá trình TĐNL nhằm cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể là một mặt hoạt động sinh lý quan trọng của sinh vật nói chung và vi sinh vật nói riêng. Hoạt động sinh lý này như đã quen gọi là sự hô hấp.
Khuếch tán thụ động
Cơ chế vận chuyển chất dinh dưỡng vi sinh vật
Trao đổi vật chất và năng lượng khái niệm trao đổi chất
Tổng hợp  Hài lòng với tri thức của mình
Dừng quy hoạch thép, bia, sữa… được không?
TTO - Theo ông Các, không nên duy trì mãi việc ra quy hoạch rồi điều chỉnh, cấp phép. Các quy hoạch như với sữa, cá tra, cà phê... hiện nay phê duyệt đều theo đúng quy định. “Câu hỏi đầu tiên trước khi phân bổ vốn, ngân sách là có trong kế hoạch, quy hoạch không. Do đó các địa phương có hàng ngàn nhu cầu nên cứ đưa vào. Cuối cùng, nhiều quy hoạch có con số được thổi phồng, không thực tế
Nhận xét sự phân phối nước trong thiên nhiên
Vấn đề sử dụng nguồn nước
Bảo vệ môi trường nước