Phương Nam Co LTD
dịch vụ báo cáo tài chính
© 18/2/2020 - Vietnam12h.com Application
Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền

Có thể nói rằng chiết khấu dòng tiền là cái trục của nền tài chính hiện đại. Nó trở thành một kiến thức căn bản không chỉ dành riêng cho các nhà quản trị tài chính mà còn là của bất kỳ ai, ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Một chị bán hàng ở chợ Bình Tây cũng thừa biết rằng đã cho vay tiền với một lãi suất rất thấp khi chị đặt bút ký hợp đồng với một công ty bảo hiểm nhân thọ.

Trong mục này, chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp chiết khấu dòng tiền cùng những ứng dụng rất đời thực của chúng.

Giá trị tương lai của một đồng

Nếu bạn gửi ngân hàng 100 (đơn vị tiền), lãi suất 10% năm, một năm sau bạn sẽ có:

110  = 100 + 100 × 10%

= 100 (1 + 10%)

Bạn tiếp tục gửi số tiền 110 ở ngân hàng, một năm sau nữa bạn sẽ nhận được:

121  = 110 + 110 × 10%

= 110 (1 + 10%)

Thay 110 = 100 (1 + 10%), ta có thể viết:

121  = 100 (1 + 10%) (1 + 10%)

= 100 (1 + 10%)2

Để khái quát, đặt: PV = 100

FV2= 121

r = 10%

n = 2

Ta có:

FV2 = PV (1 + r)2

 

Tương tự cho FV3, FV4, FV5,…,và:

F Vn = P (1 + r)n          

công thức (1)

Trong đó,

PV :      giá trị số tiền hiện tại (present value)

r :         lãi suất (rate)

n :  số năm(number)

FVn : giá trị tương lai (future value) của số tiền PV sau n năm, với lãi suất là r, kỳ ghép lãi (vào vốn) là năm. Và đặc biệt, Hệ số (1 + r)n, nhân tố làm cho giá trị từ PV biến thành FVn chính là giá trị tương lai của 1 đồng ứng với lãi suất là r, thời gian là n. (1+r)n  còn được gọi là hệ số tích lũy hay hệ số lãi kép 16. Và hệ số tích lũy luôn lớn hơn hoặc bằng 1 (≥ 1). Giá trị tương lai luôn lớn hơn (hoặc bằng) với giá trị hiện tại. (Xem phụ lục các bảng hệ số tích lũy ở cuối sách)

Trong công thức (1) và cả các công thức tiếp theo ta thấy có các yếu tố: FV, PV, n, r. Và dù gọi là "toán tài chính", "chiết khấu dòng tiền" hay là gì ghê gớm đi nữa thì vẫn là việc đi tìm giá trị các yếu tố trên bằng các bài toán nhân chia, quy tắc tam suất vô cùng đơn giản.

Một lần nữa, vấn đề không phải là tính toán mà là sự vận dụng chúng như thế nào trong đời thực.

Mặt khác, tất cả những gì thuộc về tính toán đã có máy tính làm (to do), bộ não nhỏ bé của con người chỉ dành để nghĩ (to think) mà thôi.

Đừng lo lắng các công thức! Tất cả các tính toán trong chương này (và cả quyển sách) đều có hướng dẫn Excel.

Tham khảo thêm

Trừ những kẻ có được thông tin nội bộ. Tỉ như các vị lãnh đạo của một số tập đoàn vừa phá sản trong thời gian gần đây (Mỹ) hoặc nhiều quan chức ngành địa chính và qui hoạch "chấm điểm" tuyệt đối chính xác trên tấm bản đồ sẽ được công khai vào tuần tới (!).

Có thể ứng dụng với kỳ đoạn là tuần, tháng, quý, 6 tháng. Trong dự án thường là năm. Một lưu ý khác là, n là kỳ đoạn, là khoảng cách thời gian chứ không phải là ký hiệu năm lịch.

Compounding factor