HyperLink HyperLink
HyperLink
  Trang chủ   |  Xây dựng   |  Kinh tế   |  Kinh doanh  |  Kỹ thuật   |  Tin học   |  Xã hội   |  Mua bán   |  Hóa chất    |  Spinning oil   |   Liên hệ (contact us)
                                         Ngân hàng   |  Tài chính   |  Kế toán   |  Tổng hợp    |  Tài liệu    |  Báo giá kế toán
Tổng hợp tài liệu kinh tế
Chuyên mục quảng cáo

Dừng quy hoạch thép, bia, sữa… được không?
TTO - Theo ông Các, không nên duy trì mãi việc ra quy hoạch rồi điều chỉnh, cấp phép. Các quy hoạch như với sữa, cá tra, cà phê... hiện nay phê duyệt đều theo đúng quy định. “Câu hỏi đầu tiên trước khi phân bổ vốn, ngân sách là có trong kế hoạch, quy hoạch không. Do đó các địa phương có hàng ngàn nhu cầu nên cứ đưa vào. Cuối cùng, nhiều quy hoạch có con số được thổi phồng, không thực tế
Bản thuyết minh báo cáo tài chính "Kế toán tài chính 2"
Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc "Kế toán tài chính 2"
Chương 1: những vấn đề cơ bản của ké toán tài chính "Lưu hành nội bộ"
Chương 2 kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo tiền lương "Lưu hành nội bộ"
Chương 3: kế toán hàng tồn kho "Lưu hành nội bộ"
Chương 4 kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư "Lưu hành nội bộ"
Chương 5: kế toán xây dựng cơ bản (kế toán chủ đầu tư) "Lưu hành nội bộ"
Chương 6: kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí kinh doanh và xác định kết quẳ kinh doanh "Lưu hành nội bộ"
Chương 8 kế toán thuế "Lưu hành nội bộ"
Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác "Lưu hành nội bộ"
Chương 10: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu "Lưu hành nội bộ"
Ngân hàng  Hài lòng với tri thức của mình
Thức kiến trúc nhà cổ việt nam
Thức kiến trúc cổ Việt Nam là một trật tự (order) hoặc là những quy định thống nhất về kích thước, các tương quan tỷ lệ giữa các chi tiết, thành phần kiến trúc trong một công trình kiến trúc theo phong cách cổ điển của Việt Nam với những quy tắc riêng biệt và điển hình đã được người Việt sử dụng trong lịch sử Việt Nam. Nó được đánh giá là thể hiện tài hoa, tri thức và truyền thống trong kiến trúc cổ Việt Nam.
Pha trộn hạt nhựa màu và nguyên liệu khác
may-tron-hat-nhua-mau-va-nguyen-lieu
Thi công tầng hầm
Tài chính  Hài lòng với tri thức của mình
Kế toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ Theo phương pháp kiểm kê định kỳ các tk 155, 156, 157 chỉ sử dụng ở đầu kỳ kê toán để kết chuyển số dư đầu kỳ và cuôl kỳ kế toán để phản ánh giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hoá cuối kỳ. Mọi biến động thành phẩm, hàng hoá không phản ánh trên các tk 155, 156, 157. Riêng giá trị hàng hoá mua vào nhập kho trong kỳ được theo dõi trên tk 611 - mua hàng, tk 6112 - mua hàng hoá.
Kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ
Kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và định kỳ
Kê toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Kế toán  Hài lòng với tri thức của mình
Chương 10: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu "Lưu hành nội bộ"
Những vấn đề chung : nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh doanh không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Vốn chủ sở hữu là vốn được tính = tổng tài sản - nợ phải trả.
Chương 7: kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp "Lưu hành nội bộ"
Chương 8 kế toán thuế "Lưu hành nội bộ"
Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác "Lưu hành nội bộ"
Tổng hợp  Hài lòng với tri thức của mình
Phương nam giới thiệu tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện, nếu xem xét dưới góc độ của doanh nghiệp đó là một hoạt động kinh doanh tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học công nghệ, thông tin... dịch vụ tổ chức sự kiện đã có những bước phát triển đáng kể ở Việt Nam
Hàm Goal seek
Bảng hệ số tiền tệ
Giá trị hiện tại của một đồng
HyperLink
Tóm tắt nội dung của chương 2
Kiểm kê thông tin kế toán
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Ý nghĩa tác dụng và tính chất pháp lý của chứng từ
Khái niệm chứng từ điện tử
Chứng từ kế toán và kiểm kê
1 2 3 4
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink


Hotline 0964 861 479
Trần Hoàng Hưng

Hotline 0987 094 964
Hồng HoaHotline 0908 799 468
Nguyễn Bảo Ngoc


Hotline 0988 808 721
Lê Thị Hồng Khánh
 
Công ty TNHH thiết kế giám sát xây dựng Phương Nam
Add: 131 Nguyễn thái sơn, Phường 7, Quận Gò vấp, Tp.HCM
Phone: 08. 35886184 (0903 684 679)
TGĐ: Lê Hoàng Nam
Email: hoangnam@vietnam12h.com