Phương Nam Co LTD
dịch vụ báo cáo tài chính
© 6/5/2021 - Vietnam12h.com Application

Dừng quy hoạch thép, bia, sữa… được không?
TTO - Theo ông Các, không nên duy trì mãi việc ra quy hoạch rồi điều chỉnh, cấp phép. Các quy hoạch như với sữa, cá tra, cà phê... hiện nay phê duyệt đều theo đúng quy định. “Câu hỏi đầu tiên trước khi phân bổ vốn, ngân sách là có trong kế hoạch, quy hoạch không. Do đó các địa phương có hàng ngàn nhu cầu nên cứ đưa vào. Cuối cùng, nhiều quy hoạch có con số được thổi phồng, không thực tế
Chương 8 kế toán thuế "Lưu hành nội bộ" Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác "Lưu hành nội bộ" Chương 10: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu "Lưu hành nội bộ"
Ngân hàng Hài lòng với tri thức của mình
Bê tông cốt thép sử dụng trong thi công nhà ở dân dụng
Bêtông cốt thép sử dụng trong thi công nhà ở dân dụng là một loại vật liệu phức hợp gồm bêtông và cốt thép cùng cộng tác chịu lực với nhau. Bêtông được chế tạo từ: Bêtông = đá cát + ximăng+ nước + chất phụ gia Bêtông có khả năng chịu nén tốt nhưng chịu kéo rất kém, trong khi cốt thép là vật liệu chịu nén hoặc chịu kéo rất tốt. Do vậy để tăng khả năng chịu lực của cấu kiện, người ta đặt cốt thép vào trong bêtông. Từ đó sản sinh ra bêtông cốt thép.
Tải trọng và đông kết bê tông trong thi công cốp pha trượt Quy hoạch định giá thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp Thi công xây dựng bể chứa nước cho nhà ở biệt thự, nhà phố.
Tài chính Hài lòng với tri thức của mình
Kế toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ Theo phương pháp kiểm kê định kỳ các tk 155, 156, 157 chỉ sử dụng ở đầu kỳ kê toán để kết chuyển số dư đầu kỳ và cuôl kỳ kế toán để phản ánh giá trị thực tế của thành phẩm, hàng hoá cuối kỳ. Mọi biến động thành phẩm, hàng hoá không phản ánh trên các tk 155, 156, 157. Riêng giá trị hàng hoá mua vào nhập kho trong kỳ được theo dõi trên tk 611 - mua hàng, tk 6112 - mua hàng hoá.
Kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ Kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên và định kỳ Kê toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Kế toán Hài lòng với tri thức của mình
Chương 10: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu "Lưu hành nội bộ"
Những vấn đề chung : nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh doanh không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Vốn chủ sở hữu là vốn được tính = tổng tài sản - nợ phải trả.
Chương 7: kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp "Lưu hành nội bộ" Chương 8 kế toán thuế "Lưu hành nội bộ" Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác "Lưu hành nội bộ"
Tổng hợp Hài lòng với tri thức của mình
Phương nam giới thiệu tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện, nếu xem xét dưới góc độ của doanh nghiệp đó là một hoạt động kinh doanh tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học công nghệ, thông tin... dịch vụ tổ chức sự kiện đã có những bước phát triển đáng kể ở Việt Nam
Hàm Goal seek Bảng hệ số tiền tệ Giá trị hiện tại của một đồng
Tóm tắt nội dung của chương 2
Kiểm kê thông tin kế toán
Lập và luân chuyển chứng từ kế toán
Phân loại chứng từ
Ý nghĩa tác dụng và tính chất pháp lý của chứng từ
Khái niệm chứng từ điện tử
Chứng từ kế toán và kiểm kê
1 2 3 4