Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 25/2/2021 - Vietnam12h.com Application
Mã trải phổ và đồng bộ mã trải phổ

Có một số yêu cầu nhất  định đối  với các mã trải phổ, trong  đó đặc biệt quan trọng là yêu cầu:  đỉnh tự tương quan phải nhọn (đạt cực đại tại một điểm) khi đồng bộ (dịch thời = 0) và phải đạt cực tiểu tại các điểm khác ( khi dịch thời khác 0 và khi xét mối tương quan giữa các mã khác nhau ở mọi thời điểm). Một loại mã đáp ứng được yêu cầu này là mã Gold,  cấu trúc của bộ mã này được trình bày  trong  hình 2.3,  đây cũng chính là cấu trúc bộ mã ngẫu nhiên được sử dụng ở đường xuống của W-CDMA. Các chuỗi mã này có chu kỳ bằng hàm mũ 2n ( n >= 3), trong đó các số 0 sẽ được thay bằng các số "-1" và được gọi là các mã Gold trực giao. Có một loại mã khác cũng là mã trực giao  đó là mã Walsh, mã này được tạo ra bởi các ma trận Hadamard ( tham khảo tài liệu công  nghệ CDMA của dự án JICA-PTTC1 ). Số các từ mã Walsh và các từ mã Gold trực giao bằng với độ dài của mỗi từ mã và bằng với hệ số trải phổ (SF)  của loại mã đó. Do đó, số các mã trải phổ có thể được sử dụng trong một ô sẽ bị giới  hạn và không thể mở rộng dung lượng hệ thống.  Để có thể sử dụng cùng các chuỗi mã trực giao  lặp lại trong mỗi ô, hai lớp mã trải phổ được sử dụng bằng việc  kết hợp trải phổ bằng các mã trực giao với trải phổ bằng  các mã ngẫu nhiên (có độ dài lớn hơn).

Để lấy ra được các số liệu tin tức, thuê di động  đích cần thực  hiện  việc  đồng  bộ mã trải phổ với hai quá trình là tìm nhận và bám đồng bộ, trong đó quá trình bám đồng bộ duy trì định thời đồng bộ trong khoảng ± 1 chip so với đồng bộ tìm nhận được. Bộ giải trải phổ có thể là một bộ tương quan trượt. Trong W-CDMA, bộ tương quan trượt thường được sử dụng, trong khi MF thường được sử dụng trong bước đầu tiên của quá trình tìm nhận ô ba bước được đề  cập  ở phần 2.2.2. Để bám đồng bộ, vòng khoá trễ (DLL) thường được sử dụng, trong  đó việc xác định lỗi định thời ( đường cong S) theo tham chiếu tới đỉnh tương quan được thực hiện bằng cách dịch định thời đồng bộ của các mã trải phổ bằng  ± Ä ( thông thường, Ä = 1/2 độ dài chip) và điều chỉnh định thời của bản sao mã trải phổ  để giảm thiểu lỗi định thời. Trong môi trường thông tin di động đa đường, công suất thu và thời gian trễ thay  đổi rất khác nhau trong mỗi đường truyền. ở môi trường  như vậy, việc tìm nhận đường truyền thường dựa trên thông tin về độ trễ công  suất tín hiệu . 


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"