Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/3/2021 - Vietnam12h.com Application
Băng tần IMT-2000

Băng tần cho IMT-2000  đã được qui định tại Hội nghị quản  lý vô tuyến thế giới - 92 (WARC-92)  vào năm 1992. Một dải phổ 230 MHz trong băng tần 2 GHz (1885- 2025 MHz, 2110-2200 MHz) đã được phân chia cho IMT-2000. Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu đối với  thông tin di động và các xu hướng đa phương tiện trong  thông  tin di  động đã khiến cho ITU-R dự đoán vào giữa năm 1999 và 2000 rằng băng tần IMT- 2000 sẽ trở nên không  đủ trong tương lai gần.

Đặc biệt,  ITU-R dự báo số thuê bao IMT-2000 sẽ đạt con số 200 triệu thuê bao trên toàn thế giới vào năm 2010, đồng thời, ITU-R cũng nhận thấy cần phải đảm bảo một băng tần chung toàn cầu để đạt được giá thành thấp hơn nhờ việc sử dụng chung các thiết  bị đầu cuối IMT-2000 trên phạm vi toàn cầu và phát triển các chỉ tiêu kỹ thuật chung cho các thiết  bị đầu cuối. ITU-R ước tính rằng vào năm 2010 sẽ thiếu băng thông khoảng 160MHz cho các hệ thống  thông tin mặt đất và 2 x 67 MHz cho các hệ thống thông tin vệ tinh trên thế giới. Để đáp ứng dự báo này, Hội nghị thông  tin vô tuyến thế giới 2000 (WRC-2000) đã đề xuất dành các băng tần   800 MHz   ( 806-960 MHz), 1,7 GHz ( 1710-1885 MHz) và 2,5 GHz (2500-2690 MHz) để  sử dụng cho IMT-2000 trên thế giới  trong tương lai, còn việc phân chia thích hợp các tần số trong các băng tần này bởi mỗi quốc gia sẽ theo nhu cầu trong nước và các ứng dụng thương mại khác.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"