Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/1/2020 - Vietnam12h.com Application
Bảo vệ môi trường nước

Nước cần thiết cho sự sống và hoạt động của con người. Nhu cầu sử dụng đủ nước sạch cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất ngày càng gia tăng trước sự gia tăng dân số trên thế giới và nhu cầu phát triển toàn diện của nhân loại. Sự tác động qua loại giữa nước, con người và tài nguyên sinh thái hiện nay đang bị đe dọa mất quân bình. 

Các nguồn nước sử dụng hiện nay ít nhiều đều bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau, nhiều nơi rất trầm trọng, đe dọa cuộc sống sức khoẻ con người, phá hoại sự cân bằng trong sinh giới. Do đó, vấn đề bảo vệ môi trường nước hiện nay rất quan trọng và cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta. Các dự án đầu tư thủy lợi hiện nay đều cần phải được xem xét cẩn thận ở cả 3 khía cạnh cho cân đối (hay còn gọi là quan hệ 3E) là:

Kỹ thuật (Engineering), Kinh tế (Economic) và Môi trường (Environment).

Minh họa ở hình 2.6 cho thấy mối tương quan ấy. Việc quản lý nước, các lãnh vực khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và các ngành sử dụng nứơc đều có mối quan hệ với nhau như trình bày ở hình 2.7.

Hình 2.7 Minh họa sự tương quan việc quản lý nước với các yếu tố khác nhau liên quan đến môi trường, Klemes (1973).


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"