Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/1/2020 - Vietnam12h.com Application
Cam biên

cam-bien-3-10-2013

Cảm biến

Cảm  biến  có nhiệm  vụ tiếp nhận các tín hiệu, biến đổi chúng thành các đại lượng dễ xử lý và chuyển đến cho  thiết bị điều khiển. Sơ đồ của hệ thống   cảm biến  và hệ thống xử lý thông tin như sau:

Phân loại cảm biến

Có nhiều  cách phân loại   cảm biến,  có thể phân  loại   theo tín hiệu  vào, phân loại theo tín hiệu ra, phân loại theo cấu tạo…

- Theo tín hiệu ra, ta có :

- Cảm biến ON/OFF - cảm biến này chỉ có hai trạng  thái là có dòng ra khác không hoặc dòng ra bằng không.

- Cảm biến tương  tự - cảm biến cho tín hiệu ra thay đổi liên tục theo tín hiệu vào.

- Cảm   biến  số - cảm biến cho  tín hiệu ra dưới dạng xung.

1- Theo tín hiệu vào ta có :

- Cảm biến vị trí

- Cảm biến nhiệt độ

- Cảm  biến  áp suất

- Cảm biến lực, khối lượng

- Cảm biến nồng độ

- Cảm biến lưu lượng

- Cảm biến vận tốc, gia tốc…

Theo bản chất, cấu tạo ta có :

- Cảm biến quang  điện (Photoelectric Sensor)

- Cảm biến tiếp cận điện   từ (Inductive Proximity Sensor)

- Cảm biến tiếp cận điện dung (Capacitive Proximity Sensor)

- Cảm biến LAZER

- Cảm biến siêu âm (Ultrasonic Sensors)

- Cảm biến điện cảm

- Cảm biến nhiệt (Tempetature Sensor) Và còn nhiều loại cảm biến khác.

Sau  đây chúng ta tìm hiểu  một  số cảm biến thông dụng  trong đo lường   và điều khiển.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"