Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/1/2020 - Vietnam12h.com Application
Cảm biến vị trí

Cảm biến vị trí có nhiệm  vụ phát hiện sự có mặt  của vật thể thực   như chi tiết, cơ cấu máy …Có rất nhiều  loại   cảm biến để phát hiện vị trí, ở đây trình bày  một  số loại thông dụng là: cảm biến quang  điện, cảm biến tiếp cận điện  từ, cảm biến tiếp cận điện dung…

Cảm biến tiếp cận điện   từ (hình 2-2) là loại cảm biến được sử  dụng  rộng rãi để phát  hiện  sự có mặt  của vật liệu  dẫn điện  không qua  tiếp xúc. Mạch dao động tạo ra dao động điện từ với  tần số cao, khi không có vật dẫn điện nào  ở gần   bề mặt của cảm biến thì trở kháng  trong cuộn dây phụ  thuộc  vào từ  cảm của  nó. Khi có  vật dẫn điện xuất hiện trong vùng từ trường sẽ phát sinh dòng Foucault cảm ứng, làm thay đổi trở kháng  của cuộn dây, bộ biến   đổi  sẽ biến   sự thay đổi đó thành  dòng  ra của cảm biến.

Như vậy cảm biến tiếp cận điện   từ sẽ có hai trạng  thái : ON (khi có vật dẫn điện xuất  hiện)  và OFF (khi không có  vật dẫn điện xuất hiện).  Người ta sử  dụng dòng ra để điều khiển một quá trình nào đó. Khoảng cảm nhận của cảm biến thường nhỏ hơn 10mm.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"