Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 1/3/2021 - Vietnam12h.com Application
Khả năng tái sử dụng tần số

Tất cả các BS  đều sử  dụng lại (tái  sử dụng) kênh băng rộng trong hệ  thống W-CDMA. Tổng lượng nhiễu trong tín hiệu của máy di động thu nhận từ BS là tổng lượng nhiễu gây ra bởi các máy di động khác trong cùng BS và lượng nhiễu gây ra bởi các máy di động ở các BS lân cận. Nói cách khác, mỗi tín hiệu của một máy di động gây nhiễu tới tất cả các tín hiệu của các máy di động khác. Tổng lượng nhiễu từ tất cả các máy di động trong các BS lân cận thì bằng một  nửa tổng lượng nhiễu từ các máy di động trong cùng một BS. Hiệu suất tái sử dụng tần số của BS vô hướng là khoảng 65%.

Hình 2.4 miêu tả nhiễu từ các BS lân cận theo %. Lượng nhiễu từ mỗi BS trong vòng ngoại vi thứ nhất tương ứng với 6% tổng lượng nhiễu.

Như  vậy tổng lượng nhiễu từ vòng ngoại vi thứ nhất là 6 lần 6%, tức là 36 %, tổng lượng nhiễu do vòng thứ hai và các vòng ngoài là nhỏ hơn 4%. Trong trường hợp anten BS có định hướng ( tức là anten  séc tơ 120o  ) được sử dụng  thì lượng nhiễu trung  bình giảm xuống 1/3 vì mỗi anten kiểm soát ít đi  chỉ còn   1/3 số lượng máy di động trong một BS. Do đó, dung lượng được cung cấp bởi toàn  bộ hệ thống tăng lên xấp  xỉ 3 lần.

Hình 2.4 Nhiễu từ các BS lân cận

Cung cấp linh hoạt các dịch vụ với tốc độ truyền dẫn thay đổi

Nhờ các kỹ thuật điều chỉnh công  suất phát (TPC) và mã hóa nguồn  đa tốc độ mà hệ thống W-CDMA có một sự tương quan linh hoạt giữa số thuê bao và cấp dịch vụ. Ví dụ, người sử dụng hệ thống  có thể tăng tổng số kênh khả dụng  nếu chấp nhận tỷ số lỗi bít cao.  Nhờ  chức  năng này mà có thể tránh được việc tắc nghẽn cuộc gọi do tắc nghẽn kênh trong khi chuyển giao.

Trong  hệ thống  TDMA số và hệ thống  tương  tự thì cuộc gọi sẽ được ấn định tới

đường truyền khác hoặc sẽ xảy ra tắc nghẽn cuộc gọi trong trường hợp tắc nghẽn kênh khi chuyển giao.  Nhưng  trong  hệ thống  W-CDMA thì có thể thoả  mãn thêm số cuộc gọi bằng cách chấp nhận tăng tỷ lệ lỗi bít cho tới khi cuộc gọi khác hoàn thành.  Hệ thống W-CDMA cũng  sử dụng  cấp dịch vụ để cung  cấp dịch vụ chất lượng cao (tốc độ truyền dẫn cao ) theo giá thành  dịch vụ và ấn định công suất (dung lượng ) cao hơn cho người sử dụng dịch vụ cao cấp. Có thể cung cấp thứ tự ưu tiên cao hơn khi chuyển giao cho người sử dụng dịch vụ cao cấp so với người sử dụng dịch vụ thông  thường.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"