Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/1/2020 - Vietnam12h.com Application
Thiết kế, chế tạo các loại máy bán tự động, máy tự động.

Tiến hành nghiên cứu thiết kế, chế tạo các máy máy bán tự động và tự động song song với quá trình cải tiến trên. Đồng thời tiếp cận với các máy NC, CNC bằng cách nhập thiết bị và công nghệ để đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân, tiến tới làm chủ các thiết bị đó làm tiền đề cho quá trình chế tạo máy sau này.

Tiếp tục nghiên cứu chế tạo các mođun sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất linh hoạt. Song song với nó cần từng bước tự động hóa khâu chuẩn bị sản xuất như : thiết kế sản phẩm, thiết kế qui trình công nghệ, lập kế hoạch.v.v. để tạo ra hệ thống tự động hóa sản xuất từ thiết kế đến chế tạo. Bước đầu nên nhập nhiều các phần mềm CAD và CAM để tạo điều kiện cho cán bộ kỹ thuật nâng cao trình độ.

Mục đích và nội dung của giáo trình

Cung cấp một số phương pháp và phương tiện tự động hóa máy công cụ và tự động hóa quá trình sản xuất cơ khí là mục tiêu chính của giáo trình này. Ngoài ra, các kiến thức này còn có thể áp dụng cho một số ngành sản xuất khác như: công nghiệp đóng gói, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và cả trong đời sống.

Nội dung của giáo trình gồm:

Các phương tiện tự động hóa công việc điều khiển máy.

Các phương pháp và phương tiện tự động hóa cấp phôi và thay dao.

Các phương pháp và phương tiện tự động hóa kiểm tra.

Các phương pháp và phương tiện lắp ráp tự động.

Dây chuyền sản xuất tự động hóa.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"