Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 2/3/2021 - Vietnam12h.com Application
Sản xuất da tự nhiên da nhân tạo
Quá trình sản xuất da nhân tạo tương tự như da tự nhiên bằng cách xử lý hóa học, vật liệu tấm tổng hợp xốp của loại được biết bao gồm một cấu trúc polyurethane xốp có chứa các sớ polyester hoặc polyethylene và một lớp phủ nhựa polyurethane được tạo hoa văn để mô phỏng da thật.
Tiền hoàn thiện và hoàn thiện sản xuất Da tự nhiên
Tất cả các bộ phận khác của các da được cho xử lý rất chính xác trong quá trình kéo căng. Bởi vì chúng có cấu trúc sợi khác nhau, vùng bụng và vai cần ít kéo căng hơn so với đường xương sống. Với sự giúp đỡ của máy móc hiện đại, một nỗ lực được thực hiện để làm cho mọi bên đều cứng hoặc mềm đều ở từng nơi. Sự mềm mại của da được xác định trong quá trình kéo căng.
Nguyên liệu để sản xuất Da tự nhiên
Nguyên liệu để sản xuất da là da sống của động vật, là một phụ phẩm của sản xuất thịt. Ngay sau khi giết mổ, vi khuẩn bắt đầu phân hủy da động vật. Do quá trình tự nhiên này thiệt hại bề mặt của da, nó phải được ngăn chặn. Ở Trung Âu, quá trình phân hủy này được làm chậm lại bằng cách làm lạnh, mà, so với cách muối truyền thống, thì thân thiện với môi trường hơn rất nhiều.
Quá trình trao đổi năng lượng
Quá trình TĐNL nhằm cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể là một mặt hoạt động sinh lý quan trọng của sinh vật nói chung và vi sinh vật nói riêng. Hoạt động sinh lý này như đã quen gọi là sự hô hấp.
Trao đổi vật chất và năng lượng khái niệm trao đổi chất
Trao đổi chất là chỉ các chuyển hoá có liên quan đến qúa trình tổng hợp và phân huỷ trong tế bào. Trao đổi chất gồm có hai quá trình đồng hoá và dị hoá.
Cơ chế vận chuyển chất dinh dưỡng vi sinh vật
Những phân tử protein vận chuyển sắp xếp trong màng liên kết với các phân tử chất hòa tan rồi chuyển chúng vào bề mặt bên trong của màng: từ đây các phân tử hòa tan được chuyển vào trong tế bào chất. Kiểu khuếch tán này được gọi là kiểu khuếch tán xúc tiến
Khuếch tán thụ động
Các phân tử đi qua màng nhờ sự chênh lệch nồng độ (trong trường hợp các chất không điện phân) hay chênh lệch điện thế (trường hợp các ion) ở hai phía của màng. Sự vận chuyển kiểu này không đòi hỏi bất kỳ một chi phí năng lượng nào của tế bào vi sinh vật.
Cơ chế vận chuyển các chất dinh dưỡng vào tế bào vi sinh vật
Để tồn tại và phát triển, tế bào vi sinh vật thường xuyên phải trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài. Một mặt chúng nhận các chất dinh dưỡng cần thiết từ môi trường ngoài, mặt khác thải ra ngoài các sản phẩm trao đổi chất
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"