Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 27/1/2021 - Vietnam12h.com Application
Sinh sản bằng bào tử đơn tính
Bào tử được hình thành từ một tế bào riêng rẽ không thông qua tiếp hợp. Sự hình thành bào tử loại này có nét giống sự hình thành nội bào tử của một số vi khuẩn có sinh bào tử nhưng khác ở chỗ, trong túi nấm hình thành nhiều bào tử hơn.
Khả năng tái sử dụng tần số
Tất cả các BS đều sử dụng lại (tái sử dụng) kênh băng rộng trong hệ thống W-CDMA. Tổng lượng nhiễu trong tín hiệu của máy di động thu nhận từ BS là tổng lượng nhiễu gây ra bởi các máy di động khác trong cùng BS và lượng nhiễu gây ra bởi các máy di động ở các BS lân cận. Nói cách khác, mỗi tín hiệu của một máy di động gây nhiễu tới tất cả các tín hiệu của các máy di động khác. Tổng lượng nhiễu từ tất cả các máy di động trong các BS lân cận
Mã trải phổ và đồng bộ mã trải phổ
Có một số yêu cầu nhất định đối với các mã trải phổ, trong đó đặc biệt quan trọng là yêu cầu: đỉnh tự tương quan phải nhọn (đạt cực đại tại một điểm) khi đồng bộ (dịch thời = 0) và phải đạt cực tiểu tại các điểm khác ( khi dịch thời khác 0
Công nghệ trải phổ W- CDMA
Trải phổ chuỗi trực tiếp (DS) được sử dụng cho hệ thống di động CDMA thế hệ thứ hai của Mỹ, hệ thống CDMA-WLL của Nhật và hiện đang được sử dụng trong các hệ thống di động thế hệ thứ ba W-CDMA.
Băng tần IMT-2000
Băng tần cho IMT-2000 đã được qui định tại Hội nghị quản lý vô tuyến thế giới - 92 (WARC-92) vào năm 1992. Một dải phổ 230 MHz trong băng tần 2 GHz (1885- 2025 MHz, 2110-2200 MHz) đã được phân chia cho IMT-2000.
Chuẩn hóa IMT-2000
Nghiên cứu về IMT-2000 đã được Bộ phận thông tin vô tuyến cña ITU (ITU-R) bắt đầu thực hiện từ năm 1985, ban đầu có tên là Hệ thống Viễn thông di động mặt đất công cộng tương lai (FPLMTS) nhằm đạt được những mục tiêu đã kể trên
IMT-2000 lĩnh vực cá nhân
Lĩnh vực cá nhân đã trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với hệ thống thông tin di động trong những năm gần đây. Với sự ra đời của IMT-2000, các hình thức tiên tiến của các dịch vụ Internet di dộng như i-mode dự kiến
Mục tiêu của IMT-2000
Những nỗ lực trong nghiên cứu và phát triển đã được thực hiện cho IMT-2000 với mục đích cung cấp các dịch vụ đa phương tiện có chất lượng cao, tốc độ cao, khai thác một dải rộng các nội dung bao gồm thoại, số liệu và video trong môi trường di động
1 2
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"