Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Kiểm nghiệm hệ phân tán rắn curcumin sử dụng tá dược polysorbate 80
Các thông số kiểm nghiệm bán thành phẩm được trình bày cho thấy các công thức có thành phần tá dược polysorbate 80 đều cho cốm có độ trơn chảy tốt, góc nghỉ đều < 30o, độ ẩm < 7%; kết quả có sự lặp lại giữa 03 lô nghiên cứu.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Từ xưa đến nay, ông cha vẫn thường căn dặn chúng ta sống phải biết ơn, tôn trọng những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng. Điều đó thể hiện rõ trong câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách kinh doanh đạm urê
Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách công ty dành cho hoạt động Marketing Bảng dự kiến thị phần phân phối phân Urê, doanh thu và ngân sách cho Marketing của Phương Nam tại thị trường Đồng Tháp
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm kết khối của đạm urê hạt
Chia đạm urê thành 5 phần để khảo sát độ kết khối với các phương án thí nghiệm khác nhau về thời điểm đóng bao sau khi đạm urê ra khỏi tháp tạo hạt, mỗi phương án được lặp lại 5 lần để lấy kết quả trung bình:
Polysorbate 80 ảnh hưởng đến kích thước của tiểu phân nano Artemisinin
Kết quả khảo sát cho thấy lipid, chất diện hoạt, polysorbate 80 và quá trình đồng nhất hóa đều có ảnh hưởng đến kích thước và các tính chất khác của tiểu phân nano Artemisinin. Để thu được tiểu phân có kích thước đạt yêu cầu và ổn định thì trước hết, nhũ tương đầu vào cần có kích thước giọt dầu, polysorbate 80 phù hợp. Điều này cũng đã được các tác giả khác công bố [79], [116]. Ngoài việc chọn nhũ tương đầu vào có kích thước tiểu phân nhỏ nhất (thông qua khảo sát tỉ lệ lipid và chất diện hoạt), cần tiến hành xác định áp suất và số chu kỳ tốt nhất cho quá trình bào chế hệ tiểu phân nano Artemisinin. Tiểu phân nano thường được bào chế ở áp suất từ 500 bar đến 1.500 bar với 3 đến 20 chu kỳ đồng nhất hóa [52], [137]. Kết quả thu được từ quá trình khảo sát phương pháp HPH trong quy trình bào chế hệ tiểu phân nano Artemisinin cũng đã chứng minh điều đó.
Xác định polysorbate 80 và tính chất tiểu phân nano Artemisinin
Kết quả từ nhiễu xạ laser cho biết thông tin về kích thước tiểu phân trong mẫu khảo sát, hàm lượng polysorbate 80 . Vì vậy, kết quả này mang tính tổng thể, chứa các thông tin về dãy phân bố kích cỡ, tỉ lệ phần trăm của polysorbate 80, của từng nhóm kích thước và kích thước trung bình của tiểu phân. Tuy nhiên, phương pháp này không cung cấp thông tin về hình ảnh của tiểu phân. Vì vậy, bên cạnh đánh giá kích thước tiểu phân bằng nhiễu xạ laser, đề tài đã phối hợp khảo sát hình ảnh tiểu phân bằng TEM. TEM cho biết thông tin về hình dạng, mức độ đồng đều và kích thước của tiểu phân. Ngoài ra, TEM cũng phát hiện sự hiện diện của một dạng cấu trúc khác (liposome, hoạt chất tự do, polysorbate 80, ...)
Thế zêta Artemisinin ổn định nhờ polysorbate 80
Thế zêta phản ánh lực đẩy giữa các tiểu phân cùng dấu trong hệ phân tán. Lực đẩy này ngăn cản sự kết tụ giữa chúng. Đối với hệ tiểu phân ổn định nhờ lực đẩy tĩnh điện, giá trị thế zêta < |30| mV, tối ưu là > |60| mV cho dự đoán hệ tiểu phân có thể ổn định về phương diện vật lý trong thời gian bảo quản. Thế zêta giữa |5| mV và |15| mV, hệ bị kết bông giới hạn; giữa |5| mV và |3| mV hệ kết bông tối đa. Tuy nhiên, nguyên tắc này không phù hợp đối với hệ tiểu phân ổn định nhờ hiệu ứng không gian vì khi đó các nhóm tạo hiệu ứng sẽ làm giảm thế zêta của hệ [60], [132].
Quá trình tổng hợp chất nhũ hóa, tween 80 từ dầu thực vật
Thực chất đây là quá trình amit hóa dầu thực vật, cũng là quá trình sản xuất tween 80 từ dầu thực vật. Yêu cầu về nguyên liệu + Tác nhân Amit hoá: Monoetanol amin (MEA), có độ tinh khiết cao (trên 99%). + Xúc tác: Kiềm (NaOH, KOH), CH3O-
Đánh giá chất lượng tween 80
Phổ hồng ngoại là một phương pháp xác định nhanh và khá chính xác cấu trúc sản phẩm tween 80. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc khi chiếu một chùm tia đơn sắc có bước sóng nằm trong vùng hồng ngoại (400 ÷ 4000 cm −1 ) qua chất cần phân tích thì một phần năng lượng của tia sáng bị hấp phụ và giảm cường độ tia tới. Sự hấp phụ này tuân theo định luật Lambert-Beer.