Phương Nam Co LTD
Tin thế giới, kinh tế, chính trị, pháp luật, giáo dục, khoa học hàng ngày
© 28/7/2021 - Vietnam12h.com Application
Bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 polyme chứa artesunat ức chế tế bào ung thư
Với mục đích sử dụng chất mang PLGA bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) polyme chứa artesunat có tác dụng chống ung thư in vitro trên một số dòng tế bào ung thư người, đã sử dụng phương pháp bốc hơi dung môi từ nhũ tương dầu/nước. TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) ART/PLGA bào chế được có khả năng ức chế tốt hơn dạng ARTESUNAT tự do ở các dòng tế bào ung thư người như tế bào ung thư vú MCF-7, tế bào ung thư phổi A549 và tế bào biểu mô SCC-7 [126].
Công nghệ thuốc điều trị bệnh ung thư thành phần PEG và tween80
Artesunat, PLGA 50:50, KLPT 7-17 kDa, Chitosan (khối lượng phân tử thấp 50-190 kDa, độ acetyl hóa=75-85%) , PLGA-PEG (PLGA 12-18 kDa, PEGMn 2000), Dicloromethan, Tween 80, Manitol, D(+) trehalose dihydrat, Saccarose, Artesunat chuẩn (số lô 0313012.04,hàm lượng 99,38%), Acetonitril, Dihydroartemisinin (chuẩn làm việc, số lô DHN 011216, hàm lượng 99,65%), Cloroform, Aquastar Solvent, Aquastar Titrant 5, Môi trường Fluid Thioglycolat, Môi trường Soyabean Casein Digest, Bột pha tiêm artesunat 60mg, Kali dihydrophosphat, Triethanolamine tea, Một số nguyên vật liệu khác,
Nano artesunat bào chế từ PEG tween 80
Tiểu phân ART/PLGA-Polyethylene glycol PEG được bào chế bằng phương pháp nhũ hóa và bốc hơi dung môi. Cụ thể, PLGA, PLGA-Polyethylene glycol PEG (từ 10 - 100% so với tổng lượng polymer PLGA là 50 mg) và dược chất artesunat (10% - 50% so với tổng lượng polyme) được hòa tan trong 5 ml dicloromethan (DCM) . Hỗn hợp sau đó được nhỏ giọt từ từ bằng micropipet vào dung dịch Tween 80 (0,5% - 2,0%) , đồng nhất bằng siêu âm (Sonics & Materials, Inc., Mỹ) ở công suất 100 W trong 5 phút (nhịp xung bằng 0) , duy trì nhiệt độ 5 - 10oC bằng bể nước đá bên ngoài kết hợp khuấy từ. Nhũ tương thu được tiếp tục được khuấy từ trong 4 giờ ở nhiệt độ phòng. Hỗn dịch nano sau đó được tinh chế bằng một trong hai cách sau: ly tâm sử dụng ống ly tâm có gắn màng siêu lọc hoặc sử dụng cột lọc tiếp tuyến.
Polyethylene glycol, tween 80 bào chế bột đông khô pha tiêm chứa tiểu phân nano artesunat
Công thức của nano ART/PLGA-Polyethylene glycol PEG thu được sau khi tiến hành tối ưu hóa được tiếp tục bào chế dưới dạng bột đông khô. Cụ thể, tiến hành bào chế 250 ml hỗn dịch nano (5 lần x 50 ml/1 lần) theo quy trình bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) đã đề cập ở mục 2.4.1.2. Hỗn dịch nano sau khi tinh chế bằng ống ly tâm màng hay cột lọc tiếp tuyến được xác định hàm lượng bằng HPLC (như phần định lượng ở mục 2.4.2.7) , rồi phối hợp với các dung dịch gốc của tá dược tạo bánh như manitol, fructose, lactose, saccarose để có các nồng độ tá dược tạo bánh khác nhau (thêm nước cất để đủ thể tích nếu cần) với hàm lượng dược chất tương đương 2 mg/ml.
Polysorbat 80 ổn định phân nano artesunat
Sản phẩm đông khô TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) artesunat được đựng trong lọ thủy tinh không màu, đậy nút cao su và nắp nhôm, bảo quản trong 1 năm ở nhiệt độ 5 ± 3oC (trong ngăn mát tủ lạnh) và điều kiện thực (trong phòng thí nghiệm với nhiệt độ 15-35oC, độ ẩm 50-90%) .
Bào chế nano artesunat tham gia tween polysorbate 80
Kết quả từ nhiều nghiên cứu bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) polyme sử dụng kết hợp PLGA và CS cho thấy tỷ lệ CS/PLGA (kl/kl) và pH dung dịch CS là các yếu tố quan trọng quyết định đặc tính TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) như KTTP và phân bố KTTP, thế zeta, hiệu suất mang thuốc,…. [38], [76], [164]. Do đó, ảnh hưởng của 2 yếu tố này được khảo sát.
Quy trình thiết yếu bào chế các tiểu phân nano chất nhũ hóa Tween 80
Trong các thử nghiệm trước đây, hệ phun điện trường đơn đã được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các thông số công thức và quy trình thiết yếu (ví dụ như điện thế, khoảng cách từ đầu kim đến bộ phận thu mẫu, hệ dung môi,...) đến việc bào chế các TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) PLGA và TP nano CS tương ứng. Dựa vào các thử nghiệm này, hỗn hợp dung môi gồm acid acetic và ethanol đã được lựa chọn làm hệ dung môi đối với dịch bên ngoài (dịch tạo vỏ) . Do đó, bốn thông số quy trình quan trọng cho quá trình phun điện trường kép để tạo TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) nhân - vỏ đã được lựa chọn cho các đánh giá tiếp theo (Bảng 3.6) .
Tỉ lệ tween 80 và PEG có công dụng gì bào chế tiểu phân nano artesunat
Với mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ Polyethylene glycol PEG , tỷ lệ PLGA đưa vào đến các đặc tính của TP nano ART/PLGA-PEG, tiến hành bào chế TP nano ART/PLGA-PEG theo phương pháp tính toán cố định tổng lượng PLGA (bao gồm PLGA và PLGA trong PLGA-Polyethylene glycol PEG ) là 10 mg/ml, tỷ lệ dược chất/polyme là 40%, tỷ lệ pha dầu/pha nước là 10%, tỷ lệ Tween polysorbate 80 là 1,5% (kl/tt) , tỷ lệ PLGA trong copolyme so với tổng lượng PLGA (gọi tắt là tỷ lệ PLGA-Polyethylene glycol PEG ) thay đổi từ 10-100%. Kết quả đánh giá các đặc tính lý hóa của TP nano artesunat được thể hiện trong bảng 6 ở Phụ lục 1 và hình 3.9.