Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách kinh doanh đạm urê


Dự kiến thị phần, doanh thu đạt được và ngân sách công ty dành cho hoạt động Marketing

Bảng dự kiến thị phần phân phối phân Urê, doanh thu và ngân sách cho Marketing của Phương Nam tại thị trường Đồng Tháp

Dựa vào bảng thì thị phần và doanh thu dự kiến từ hoạt động phân phối phân Urê tại thị trường Đồng Tháp của Phương Nam sẽ tăng đều qua các năm, từ năm 2008 đến 2012. Nhờ hạ thấp được giá thành đầu vào từ việc nhập được các lô hàng chính ngạch của các nhà máy ở Nga, Trung Quốc,… thông qua công ty PETECHIM và lấy hàng trực tiếp từ công ty cổ phần phân đạm và hóa chất dầu khí, Đạm Phú Mỹ, nên giá phân bón của Phát luôn có giá thành thấp hơn so với các đại lý khác. Công ty dự kiến nhập hàng với số lượng khoảng 4000 tấn/ tháng cụ thể cho từng chuyến hàng. Các kết quả doanh thu dự kiến là ước lượng theo tốc độ tăng thị phần qua các năm, chỉ mang tính tương đối và phần ngân sách cho Marketing sẽ tăng tỉ lệ thuận với doanh thu dự kiến, xét trên thực tế con số này có thể sẽ cao hơn.

Ngân sách dự kiến cho các hoạt động Marketing hàng năm của công ty là sẽ trích ra 1,5% trên tổng doanh thu dự kiến của phân Urê và cũng tăng đều qua các năm. Khoảng ngân sách này nhằm phục vụ và trang trải cho việc ngày càng hoàn thiện hơn về các chính sách Marketing hỗ trợ và thúc đẩy việc kinh doanh ở thị trường phân bón như: lập website, các quỹ khen thưởng, khuyến mãi, tuyên truyền, quảng cáo, bán hàng, marketing trực tiếp,... đặc biệt ưu tiên cho chính sách Marketing Mix cho phân đạm Urê ở thị trường Đồng Tháp.


kinhdoanh