Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Độ tan của hoạt chất, tween 80 và hệ tiểu phân nano Artemisinin


Ngoài kích thước, hiệu suất nang hóa là tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng của hệ tiểu phân nano. Yếu tố ảnh hưởng quyết định đến hiệu suất nang hóa là độ tan của hoạt chất, tween 80 trong lipid nóng chảy và tính chất của lipid. Hoạt chất và tween 80 cần phải tan tốt trong lipid nóng chảy. Nếu pha dầu là hỗn hợp lipid rắn – lỏng thì mức độ liên kết trong cấu trúc của lipid rắn sẽ lỏng lẻo, tiểu phân có nhiều “không gian” để chứa hoạt chất hơn [122]. Vì vậy, chọn hỗn hợp tween polysorbate 80 và lipid rắn – lỏng (Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG) có khả năng hòa tan Artemisinin là biện pháp nâng cao hiệu suất nang hóa. Hiệu suất nang hóa cao (khoảng 97%) có nhiều ưu điểm: Hoạt chất được bảo vệ, hệ tiểu phân ổn định hơn do hạn chế sự hiện diện của hoạt chất tự do trong môi trường.

Dwivedi P và cộng sự (2014) dùng phương pháp sắc ký cột (Sephadex G50) để đánh giá hiệu suất nang hóa của hệ tiểu phân SLN chứa Artemisinineether. Kết quả cho thấy tiểu phân có hiệu suất nang hóa khoảng 69% [42]. Đề tài xác định hiệu suất nang hóa Artemisinin bằng phương pháp siêu lọc. Đây là phương pháp được ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu đánh giá hiệu suất nang hóa của tiểu phân nano vì kết quả chính xác và có độ lặp lại cao [18], [162]. Kết quả thu được hiệu suất nang hóa Artemisinin khoảng 97% do Artemisinin dễ tan trong LabracTM PG và hỗn hợp tween 80, lipid nóng chảy, thực tế không tan trong nước.


kythuat