Phương Nam Co LTD
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Quá trình tổng hợp chất nhũ hóa, tween 80 từ dầu thực vật


Thực chất đây là quá trình amit hóa dầu thực vật, cũng là quá trình sản xuất tween 80 từ dầu thực vật.

Yêu cầu về nguyên liệu

+ Tác nhân Amit hoá: Monoetanol amin (MEA), có độ tinh khiết cao (trên 99%).

+ Xúc tác: Kiềm (NaOH, KOH), CH3O-

+ Metyl Este dầu dừa đã tinh chế, hay tween 80.

+ Các hoá chất phụ trợ, triethanolamine tea, span 80 khác.

Cách tiến hành quá trình tổng hợp amit, tween 80

Các thiết bị trong quá trình thí nghiệm

Hệ thống phản ứng là một bình cầu ba cổ, dung tích 300ml. Một cổ cắm nhiệt kế để khống chế nhiệt độ theo yêu cầu, một cổ lắp sinh hàn để ngưng tụ Mono Etanol Amin (MEA), hay tween 80 bay hơi lên quay lại thiết bị phản ứng, một cổ để nạp hỗn hợp Mono Etanol Amin và xúc tác vào thiết bị phản ứng, một máy khuấy từ có bộ phận gia nhiệt.

Sơ đồ mô tả thiết bị của quá trình phản ứng như sau:

Quá trình tổng hợp chất nhũ hóa, tween 80 từ dầu thực vật

Cách tiến hành quá trình tổng hợp amit, tween 80

Metyl Este được cân một lượng chính xác theo tính toán trước khi cho vào thiết bị phản ứng. Lắp hệ thống phản ứng như sơ đồ trên, sau đó bật máy khuấy và tiến hành gia nhiệt tới 60˚C. Cho từ từ hỗn hợp amin, tween 80 và KOH (KOH hoà tan trong monoetanol amin) vào thiết bị phản ứng, amin với hỗn hợp KOH/CH3OH, amin với CH3O-/CH3OH. Sau khi cho hết, tiếp tục gia nhiệt đến nhiệt độ phản ứng đã định (960C) và giữ cố định ở nhiệt độ này trong suốt thời gian phản ứng. Hệ thống phản ứng ở đây hoàn toàn là khép kín để ngăn cản sự mất mát amin.

Quá trình thu hồi Metanol: Trong quá trình phản ứng metanol thoát ra được ngưng tụ và chuyển vào bình chứa riêng để quay trở lại trong quá trình chuyển đổi este.

Tách amin : Amin dư được phân tách bằng chưng cất chân không và được sử dụng trở lại trong hỗn hợp phản ứng đầu.

Độ chuyển hóa được tính theo công thức:

 C = [(m0 mi )/ m0] x100%

Trong đó: m0 : Khối lượng metyleste ban đầu

mi : Khối lượng metyleste còn lại


kythuat