Phương Nam Co LTD
© 9/6/2023 - Vietnam12h.com Application

Phân tích HPLC-ELSD trong kiểm soát chất hoạt động bề mặt trong sinh dược yếu tố định
Bài viết này trình bày về việc sử dụng các hỗn hợp chất hoạt động bề mặt trong công thức của sinh dược yếu tố định và tầm quan trọng của việc xác định nội dung của các hợp chất này trong quá trình sản xuất và quản lý chất lượng. Một phương pháp kết hợp HPLC và ELSD được đề xuất nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng ngày trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng. Phương pháp này đã được xác nhận và thực hiện theo hướng dẫn ICH để giám sát nội dung của các chất hoạt động bề mặt trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm.
Xây dựng Hài lòng với tri thức của mình
Vai trò tiềm năng của Polysorbate 80 trong vi khuẩn khởi động sữa chua và khả năng ứng dụng trong sản phẩm sữa
Bài phân tích này tập trung vào vai trò của chất phụ gia thực phẩm Polysorbate 80 trong việc giảm sự kháng axit và muối trong vi khuẩn khởi động sữa chua. Nó đề xuất rằng Polysorbate 80 có khả năng chịu đựng axit và muối cao hơn, và có thể gây ra các thay đổi trong màng lipid của vi khuẩn, giúp cải thiện khả năng sống sót và gắn kết của chúng trong đường tiêu hóa.
Tác động của Polysorbate 80 lên adhesion vi khuẩn trong sản xuất yogurt
Polysorbate 80: Tác động và an toàn trong ngành thực phẩm
Vai trò của S. thermophilus và Polysorbate 80 trong sức khỏe ruột: Beyond gut microbiome cohesion
Kinh tế Hài lòng với tri thức của mình
Kẽm stearate: Bảo vệ thép khỏi ăn mòn trong môi trường axit
Bài nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng của Kẽm stearate (zinc stearate) như một chất ức chế ăn mòn cho thép trong môi trường axit. Ức chế ăn mòn là một khía cạnh quan trọng trong việc bảo vệ bề mặt các vật liệu kim loại khỏi sự tác động của môi trường ăn mòn, và trong trường hợp này là môi trường axit.
Hạt siêu nhỏ đồng: Tiềm năng chống khuẩn và ứng dụng đa lĩnh vực
Kẽm Stearate: Chất chống cháy hiệu quả cho vật liệu polyme
Kẽm stearate: Chất điều chỉnh đáng chú ý trong tổng hợp hạt nano hydroxyapatite
Kinh doanh  Hài lòng với tri thức của mình
Cải tiến tính chất vật liệu Nylon 6 thông qua Ethylene bis stearamide và SiO2-COOH
Việc thêm Ethylene bis stearamide và SiO2-COOH vào Nylon 6 đã mang lại nhiều cải tiến đáng kể trong tính chất vật liệu so với việc sử dụng chỉ Nylon 6 thuần túy. Các phụ gia này đã giúp tăng độ chảy của chất liệu, đồng thời cải thiện hiệu suất xử lý trong quá trình sản xuất.
Tính chất cơ học của hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/Silica Carboxylic
Tính chất nhiệt của hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/Silica Carboxylic
Hợp chất Nylon 6/Ethylene bis stearamide/SiO2-COOH: Ưu và nhược điểm.
Kỹ thuật  Hài lòng với tri thức của mình
Phân tích HPLC-ELSD trong kiểm soát chất hoạt động bề mặt trong sinh dược yếu tố định
Bài viết này trình bày về việc sử dụng các hỗn hợp chất hoạt động bề mặt trong công thức của sinh dược yếu tố định và tầm quan trọng của việc xác định nội dung của các hợp chất này trong quá trình sản xuất và quản lý chất lượng. Một phương pháp kết hợp HPLC và ELSD được đề xuất nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng hàng ngày trong phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng. Phương pháp này đã được xác nhận và thực hiện theo hướng dẫn ICH để giám sát nội dung của các chất hoạt động bề mặt trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm.
Ảnh hưởng của tỷ lệ Polysorbate 20 /Poloxamer 188 đến xác định lượng: Mở rộng phạm vi và độ chính xác của phương pháp phân tích
Giám sát nội dung Polysorbate 20 và Poloxamer 188 trong nghiên cứu độ ổn định.
Phân tích thời gian và tính linh hoạt của công thức MAb
Tin học  Hài lòng với tri thức của mình
Promising Study Offers Sustainable Pathway for Producing Bio-based Polyols from Tall Oil Fatty Acids
Introduction: In recent years, there has been a growing demand for renewable and sustainable materials to mitigate the adverse environmental impacts associated with conventional production processes. Researchers have been actively exploring alternative methods for the synthesis of bio-based polyols, which serve as crucial building blocks for a wide range of applications in industries such as plastics, coatings, and adhesives. A recent study investigated the epoxidation of Tall oil fatty acids as a potential route for the production of bio-based polyols, highlighting its environmentally friendly and efficient nature. This article aims to provide an analysis of the study's findings and discuss their implications for the future of sustainable material production.
Green Synthesis of Epoxidized Tall Oil Fatty Acids for Sustainable Polyol Production
Chemo-Enzymatic Epoxidation of Tall Oil Fatty Acids: A Green and Efficient Approach
Chemo-Enzymatic Epoxidation of Tall Oil Fatty Acids: A Green and Efficient Approach
Xã hội  Hài lòng với tri thức của mình
Amoniac (NH3): Vai trò và tác động trong quá trình hấp thụ CO2
Bài phân tích này tập trung vào vai trò của amoniac (NH3) trong quá trình hấp thụ CO2 và cải thiện hiệu suất của quá trình này thông qua tăng tốc độ phản ứng và giảm cảnh quan hóa học. Thêm vào đó, bài viết cũng đề cập đến tác động của nồng độ NH3 và tốc độ dòng chảy khí đến hiệu suất hấp thụ CO2.
Tăng cường hiệu suất hấp thụ CO2 bằng dung dịch Triethanolamine pha nước và ammonia
Thêm Ammonia vào Triethanolamine: Cải thiện hiệu suất hấp thụ CO2 và giảm lượng thải ra môi trường
Triethanolamine (TEA): Hấp thụ CO2 và giảm phát thải khí nhà kính.
Mua bán  Hài lòng với tri thức của mình
Tall Oil Fatty Acids - Chất tẩy rửa sinh học giảm ô nhiễm môi trường
Bài viết này sẽ phân tích việc sử dụng tall oil fatty acid (TOFA) như một nguyên liệu cho chất tẩy rửa sinh học, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hóa chất gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tall Oil Fatty Acids, ứng dụng của nó trong tẩy rửa sinh học và lợi ích môi trường mà nó mang lại.
Unraveling the Role of Sebacic Acid and ω-Oxidation Metabolites in Aging: A Foundation for Future Research
Sebacic Acid as a Potential Biomarker for Age-Related Diseases and the Aging Process
Sebacic Acid: A Promising Biomarker for Aging and its Implications for Age-Related Diseases