Phương Nam Co LTD
Cung cấp hạt màu, chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 3/4/2020 - Vietnam12h.com Application

Các tổ chức bảo hiểm xã hội
Ở Việt nam hiện nay, thuật ngữ “Bảo hiểm” được sử dụng chung cho cả hai hệ thống là Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm kinh doanh. Tiêu chí hoạt động của tổ chức Bảo hiểm xã hội cũng tương đồng với hệ thống an sinh xã hội của các nước, là nhằm mục đích tương hỗ giữa các thành viên tham gia.
Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ
Khác với công ty bảo hiểm nhân thọ, phạm vi của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ rất rộng. Chúng cung cấp các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến các rủi ro về tai nạn, trách nhiệm dân sự và các rủi ro con người phi nhân thọ
Các công ty bảo hiểm nhân thọ
Về phương diện kỹ thuật, các công ty bảo hiểm nhân thọ thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phụ thuộc vào tuổi thọ của con người. Để thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung ứng nhiều loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Song có thể chia các hợp đồng bảo hiểm đó thành ba loại chủ yếu là bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong, bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp sống và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp.
Các công ty bảo hiểm
Công ty bảo hiểm là một tổ chức kinh tế hoạt động mang tính chất kinh doanh. Người bảo hiểm tìm kiếm lợi ích kinh tế trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm mà qua đó, đổi lấy phí bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết thực hiện bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm
Các tổ chức bảo hiểm chuyên môn hóa quản lý rủi ro
Nếu ở trong một môi trường lý tưởng, sẽ luôn có đầy đủ các kỹ thuật xử lý rủi ro của các định chế tài chính khác nhau (như thị trường tài chính, các hợp đồng bảo hiểm) để các cá nhân tùy ý lựa chọn chính xác rủi ro nào nên giữ lại, rủi ro nào họ muốn chuyển giao. Trong đời sống thực tế, người ta cũng có thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro về thất nghiệp, hay rủi ro giảm giá trị bất động sản mà mình đang nắm giữ, nhưng dĩ nhiên phải chấp nhận bỏ ra một số chi phí nhất định. Do đó, cái thế giới thực này cho thấy những hạn chế về mặt lý thuyết của hệ thống tài chính trong việc phân bổ rủi ro cho các chủ thể khác nhau trong xã hội
Quyền chọn bán trái phiếu
Trái phiếu là loại chứng khoán có thu nhập ổn định và trong danh mục đầu tư, thường được coi là chứng khoán không có rủi ro. Tuy nhiên, giá cả của chúng trên thị trường vẫn có thể thay đổi đáng kể theo sự biến động của lãi suất. Đối với những trái phiếu có rủi ro thanh toán, giá cả sẽ biến động hoặc là do biến động của lãi suất, hoặc do những thiệt hại tiềm ẩn mà người giữ trái phiếu phải chịu. Khi thực hiện quyền chọn bán trái phiếu sẽ giúp cho người mua quyền chọn có các phương tiện bảo hiểm để phòng tránh đối với hai loại tổn thất này.
Quyền chọn bán cổ phiếu
Quyền chọn bán cổ phiếu (put của cổ phiếu) cho phép người mua quyền chọn chống lại rủi ro do giảm giá chứng khoán. Ví dụ, một người trong ban lãnh đạo của công ty T. được công ty trả lương bằng cổ phiếu và hiện nay đang sở hữu 5000 cổ phiếu. Giá của cổ phiếu này trên thị trường là 500 triệu đồng. Cá nhân này có thể chống lại rủi ro giảm giá bằng cách mua quyền chọn bán các cổ phiếu.
Lãi suất trần (CAPS) và lãi suất sàn (FLOORS)
Tuỳ theo tư cách là người đi vay hay cho vay mà có các rủi ro lãi suất khác nhau. Chẳng hạn, một người có 5.000 đô-la gửi vào ngân hàng với cam kết được hưởng mức lãi suất biến đổi, được điều chỉnh hàng ngày theo lãi suất trên thị trường tiền tệ. Đứng trên góc độ của người có tiền, tức là người cho vay, rủi ro về lãi suất chính là rủi ro của việc giảm lãi suất. Để bảo hiểm cho loại rủi ro này, người ta quy định về mức lãi suất sàn (floor), tức là bảo đảm một mức lãi suất tối thiểu đối với khoản tiền của người gửi tiền.
Các đảm bảo trong hợp đồng tín dụng
Bảo đảm trong hợp đồng tín dụng là hình thức bảo hiểm chống lại rủi ro về tín dụng hoặc rủi ro thanh toán, nghĩa là rủi ro một phần vốn cho vay không được trả đầy đủ theo những điều khoản bắt buộc của hợp đồng. Các hình thức thế chấp tiền vay, hoặc bảo lãnh, là một hợp đồng cam kết người bảo lãnh sẽ trả nợ nếu người đi vay bị phá sản là dạng bảo đảm tín dụng rất phổ biến trong điều kiện phát triển kinh tế ngày nay bởi nó đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các hoạt động trao đổi thương mại.
Phòng tránh rủi ro không thanh toán
Các công ty bảo hiểm và tất cả các trung gian tài chính muốn huy động được tiền tiết kiệm của dân chúng phải minh chứng được với khách hàng rằng các sản phẩm của mình không có rủi ro mất khả năng thanh toán. Một trong những cách thức làm giảm rủi ro loại này là các công ty bảo hiểm phải đầu tư vốn của mình trên thị trường tài chính dưới các hình thức đầu tư khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng loại hợp đồng bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm là một văn bản có giá trị pháp lý được ký kết giữa nhà bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm để đảm bảo cho người được bảo hiểm trước một số biến cố rủi ro. Trong hợp đồng thể hiện những thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, còn người tham gia bảo hiểm cam kết nộp phí bảo hiểm hoặc một khoản tiền ký quỹ theo quy định. Như vậy, hợp đồng bảo hiểm thể hiện những ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm
Hợp đồng hoán đổi (SWAPS)
Hợp đồng hoán đổi cũng là một dạng của hợp đồng kỳ hạn và được coi là hình thức đảm bảo đối với rủi ro về tỷ giá hối đoái. Trong một hợp đồng Swap, hai bên trong quan hệ giao dịch tiến hành hoán đổi (to swap: giao dịch hàng đổi hàng) một chuỗi các dòng tiền trong một khoảng thời gian xác định, theo định kỳ ấn định trước. Số tiền thanh toán định kỳ căn cứ vào tổng số tiền ban đầu mà người ta gọi là số tiền theo mệnh giá (danh nghĩa). Do không có hoạt động thanh toán tiền ngay nên hợp đồng Swap không hình thành nên các quỹ mới.
Cac cong cu va co che phong tranh rui ro
Các công cụ và cơ chế phòng tránh rủi ro Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai Trong thực tế, người ta sử dụng các hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai như là những công cụ bảo đảm trước rủi ro. Hợp đồng kỳ hạn là việc hai bên cùng ký kết một hợp đồng mua hoặc bán một loại hàng hóa nào đó tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá cả ấn định trước.
Nguyen tac phan tan rui ro
Nguyên tắc phân tán rủi ro Phân tán rủi ro là đem phân chia tiền đầu tư vào nhiều loại tài sản có mức độ rủi ro khác nhau, thay vì tập trung đầu tư vào một loại tài sản duy nhất. Nguyên tắc của việc phân tán rủi ro nêu rằng, bằng cách tiến hành đa dạng hoá đầu tư¬ vào nhiều hoạt động có độ rủi ro khác nhau, người ta có thể giảm được rủi ro mà không làm giảm khả năng sinh lời của các khoản đầu tư¬.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...